RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S obzirom na to da su u sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika utvrđena tromjesečna obračunska razdoblja tijekom proračunske (kalendarske) godine, potrebno je sastaviti i prezentirati i financijske izvještaje za prvo polugodište 2011. Tijekom 2010. promijenjen je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Njegove promjene nisu promijenile rokove dostavljanja financijskih izvještaja, uvele su mogućnost sastavljanja novog obrasca i donekle su promijenile njihov sadržaj. Ovim člankom se daju opće napomene uz sastavljanje financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva s naglaskom na razlike u odnosu na sastavljanje i prezentiranje financijskih za prvo polugodište 2010.

1. Uvod
2. Obveznici iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
3. Polugodišnji financijski izvještaji i rokovi njihove predaje po skupinama obveznika
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)