Etički integritet revizora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Etički integritet revizora
Stranica:
89.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:

Revizori imaju obvezu i dužnost djelovati u interesu javnosti, što podrazumijeva veću osjetljivost u ispunjavanju etičkih norma koje se najčešće provodi primjenom kodeksa profesionalne etike, odnosno udovoljavanjem etičkim načelima i pravilima. U ovom će se članku obraditi zahtjevi koji su propisani Koteksom etike za profesionalne računovođe (revizore), potrebne osobine revizora, faze etičkog razvoja revizora te primjeri primjene etičkog integriteta revizora u praksi.

1. Uvod
2. Načela kodeksa etike za profesionalne računovođe
3. Potrebne osobine revizora
4. Zaključak

Hashtags:
#Revizija