Zaštita kapitala kao izraz financijske stabilnosti i zaštite vjerovnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Zaštita kapitala kao izraz financijske stabilnosti i zaštite vjerovnika
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Financiranje poslovanja vlastitim izvorima sredstava ni u teoretskom se modelu ne smatra idealnim, no u uvjetima gospodarske krize to predstavlja veliku prednost. To se osobito odnosi na zaštitu vjerovnika koja, kakva je sada situacija, nikada nije bila tako niska. Neprekidni pad udjela kapitala u odnosu na dugove je višegodišnji trend koji potvrđuje relativno i apsolutno slabljenje financijske snage trgovačkih društava. Raspodjela dobitaka – dividenda u pričuve i u zadržane dobitke ima marginalno značenje. Promjena politike uporabe dobitaka je unutarnja mjera vlasnika koja se treba afirmirati u korist kapitala. Na vanjskom su planu nužne promjene u oporezivanju dobitka poduzetnika radi zaštite kapitala. To je ponovno uvođenje zaštitne kamate na kapital i preispitivanje nekih troškova koji su sada nepriznani. Za poboljšanje kapitalne strukture društava potrebno je više godina, dvostruko dulje nego što je trebalo za njegovo pogoršanje.

1. Pristup
2. Računovodstveni sustav i zaštita kapitala
3. Kapitalna struktura i primjerenost financiranja
4. Oporezivanje gubitka (nepriznanih rashoda) kao značajan faktor smanjenja kapitala
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo