Financiranje političkih stranaka s motrišta stranaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Financiranje političkih stranaka s motrišta stranaka
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Političke stanke su skupina pravnih osoba koje vode neprofitno knjigovodstvo. One imaju poseban položaj u poslovnom okruženju. Temeljni zadatak političke stranke izvršavaju kroz političke aktivnosti. Političke se aktivnosti trebaju financirati iz određenih izvora. Jedan od izvora – donacije je pod posebnom paskom svih sudionika: primatelja donacija, davatelja donacija i nadzornih tijela. Pri istraživanju financiranja političkih stranaka i pri njegovu knjigovodstvenu praćenju nametnuli su se neki prijepori. O nekima od njih i prijedlogu njihovih rješidaba može se pročitati u ovom članku. O financiranju političkih stranaka s motrišta donatora pisano je u posebnom članku koji je objavljen u ovom broju časopisa: Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja. Ovaj i taj članak su cjelina i stoga je uputno pročitati navedeni članak.

1. Uvod
2. Neke odredbe o političkim strankama
3. Financiranje rada
4. Opće napomene o darovanjima
5. (Transakcijski) računi za financiranje političkih stranaka
6. Knjigovodstveni prijepori
7. Izvješća
8. Zaključak

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo