Amortizacija dugotrajne imovine neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Amortizacija dugotrajne imovine neprofitnih organizacija
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Vrijednost dugotrajne imovine neprofitnih organizacija se ispravlja i s te joj se osnove smanjuje nabavna/procijenjena vrijednost. Obveznici primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija obvezni su pri smanjenju vrijednosti dugotrajne imovine provoditi obračun amortizacije odnosno otpis (ispravak) vrijednosti u skladu s propisanim stopama amortizacije koje su sastavni dio Uredbe.

1. Dugotrajna imovina
2. Amortizacija ili ispravak vrijednosti
3. Donacije povezane s dugotrajnom nefinacijskom imovinom

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo