Pretporez – priznavanje, podjela, usklađenje i ispravci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Pretporez – priznavanje, podjela, usklađenje i ispravci
Stranica:
95.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa kao i obveza zaračunavanja PDV-a na isporuke dobara i usluga uvijek je aktualno pitanje obveznika PDV-a. Te su dvije porezne radnje međusobno povezane i u pravilu samo onaj zaračunani PDV iz izlaznog računa može, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, primatelj računa priznati kao pretporez. No u određenim poreznim situacijama obveznici PDV-a mogu priznati pretporez iz ulaznog računa samo djelomično, neovisno o tome što je izdavatelj iskazao obvezu na cijelu osnovicu. Osim toga, zbog promjene poreznog statusa, npr. izlaska iz sustava PDV-a, obveznici trebaju ispraviti – „vratiti“ više priznati pretporez. Na kraju poreznog razdoblja trebaju provesti usklađenje PDV-a ako su u tijeku godine priznavali veću svotu pretporeza od one koju su utvrdili u konačnom obračunu. O svemu smo tome opširno pisali u priručniku „POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – primjena u praksi“, Zagreb, 2010. U nastavku članka podsjećamo na najbitnije odredbe u vezi s temeljnim odredbama glede priznavanja pretporeza s posebnim naglaskom na promjene u provedbi usklađenja i ispravka pretporeza koje proizlaze iz posljednjih izmjena Pravilnika o PDV-u koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2011.

1. Uvod
2. Temeljna pravila za priznavanje pretporeza
3. Na koga se odnosi ograničeno pravo priznavanja pretporeza
4. Podjela – djelomično pravo priznavanja pretporeza
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi