Porezni položaj osiguranja s motrišta PDV-a i praksa EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Porezni položaj osiguranja s motrišta PDV-a i praksa EU
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Sažetak:

Poslove osiguranja i reosiguranja prema odredbama Zakona o osiguranju mogu obavljati samo društva osiguranja odnosno reosiguranja. Što to znači u smislu primjene propisa o poreznom oslobođenju ovih usluga? Znači li to da su usluge osiguranja oslobođene samo kad ih obavljaju društva osiguranja u skladu s odredbama Zakona o osiguranju ili to mogu biti i neki drugi slučajevi? U nedostatku preciznijih definicija u propisima o PDV-u te u uputama Porezne uprave, u ovom će članku biti prezentirane neke presude Suda pravde Europske unije1 (engl. Court of Justice of the European Union2, dalje: Sud) u vezi s primjenom poreznog oslobođenja za usluge osiguranja i reosiguranja, odnosno usluge posredovanja i zastupanja u osiguranju.

1. Uvod
2. Usluge osiguranja
3. Usluge posrednika i zastupnika u osiguranju
4. Primjeri zaračunavanja usluga osiguranja u RH
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#PDV, #Porezi