Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Kako smo već pisali, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je krajem svibnja 2011. četiri nova međunarodna standarda financijskog izvještavanja: MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji (engl. Consolidated Financial Statements), MSFI 11 – Zajednički pothvati (engl. Joint Arrangements), MSFI 12 – Objava udjela u drugim poduzećima (engl. Disclosure of Interests in Other Entities) i MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti (engl. Fair Value Measurement). U prethodim brojevima RRiF-a (RRiF, br. 8/11. i 9/11.) ukratko su prikazani sadržaj i osnovne odredbe standarda MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti te odredbe MSFI 12 – Objave udjela u drugim poduzećima. U nastavku se prikazuju sadržaj i osnovne odredbe MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji.

1. Cilj standarda
2. Primjena standarda
3. Kontrola
4. Računovodstveni zahtjevi

Hashtags:
#Računovodstvo