Novosti u Zakonu o trgovini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Novosti u Zakonu o trgovini
Stranica:
160.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U Nar. nov., br. 114/11. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini iz 2008. koje su stupile na snagu 15. listopada 2011. U nastavku teksta pišemo o bitnim izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, posebice onim odredbama koje se odnose na način i uvjete pod kojima trgovci i drugi gospodarski subjekti mogu obavljati djelatnost trgovine te na obveze kojih su se pritom obvezni pridržavati.

1. Uvodne napomene
2. Na koje načine neprofitne pravne osobe mogu obavljati djelatnost trgovine
3. Proširenje načina na koji obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu prodavati svoje poljoprivredne proizvode
4. Novi način prodaje robe izvan prodavaonica
5. Novi uvjeti za obavljanje pokretne prodaje
6. Novosti glede mjesta prodaje robe na otvorenim prostorima
7. Bitne promjene glede ispunjavanja propisanih uvjeta
8. Najmanja stručna sprema za obavljanje poslova u trgovni
9. Zabrana prodaje pornografskog sadržaja maloljetnicima
10. Kako je sada propisano radno vrijeme u trgovini
11. Ostale izmjene i dopune ZoT-a ‘08.

Hashtags:
#TržišteIPropisi