Zastarjele porezne tražbine i njihovo osiguranje založnim pravom na nekretninama (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 11.2011
Članak:
Zastarjele porezne tražbine i njihovo osiguranje založnim pravom na nekretninama (I.)
Stranica:
3.
Autor/i:
Dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Mr. sc. Domagoj VUČKOV , dipl. iur.
Sažetak:
U članku autori pojašnjavaju pitanje dopuštenosti osnivanja dobrovoljnih i nedobrovoljnih (prisilnih) sudskih založnih prava na nekretninama radi osiguranja zastarjele porezne tražbine. Pri tome, u prvom dijelu ovog članka, detaljno pojašnjavaju institut porezne zastare jer je to potrebno kako bi se prosudila dopuštenost založnopravnog osiguranja zastarjelih poreznih tražbina i kako bi se odgovorilo na pitanje postoji li porezna tražbina nakon nastupa porezne zastare, a o čemu se govori u drugom dijelu ovog članka, koji će biti objavljen u narednom broju našeg časopisa.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo