Odnos prethodnog i naknadnog vlasništva – fiducija

Časopis: Pravo i porezi - 11.2011
Članak:
Odnos prethodnog i naknadnog vlasništva – fiducija
Stranica:
18.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Izgradnja novoga pravnog sustava u Republici Hrvatskoj je na području građanskog prava obilježena ponajprije ukidanjem društvenog vlasništva. Među drugim promjenama vrlo bitno mjesto zauzima prijenos prava vlasništva (i drugih prava) radi osiguranja tražbine, pa tako i novi pravni instituti prethodnog i potonjeg (fiducijarnog) vlasništva. Prema mišljenju autora, ni formalno niti stvarno nisu se pronašla najbolja rješenja. U formalnom je smislu to prilično nejasan i neusuglašen odnos više iznimno bitnih zakona, a na stvarnom planu to je po mišljenju autora nepotrebno, neprihvatljivo i nelogično ozakonjenje po naravi stvari protupravnog raspolaganja prethodnog vlasnika.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo