Pravni status Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Časopis: Pravo i porezi - 11.2011
Članak:
Pravni status Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Stranica:
63.
Autor/i:
Mr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Autorica u članku analizira status Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave radi određivanja mjesta i uloge ovog tijela u našem pravnom sustavu, ali i radi davanja odgovora na pitanje ispunjavanja li ovo tijelo uvjete za priznavanje pojma suda u smislu europskog prava. Zbog toga se pravni status Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave razmatra kroz ispunjenje kriterija za priznavanje suda koje je u svojim presudama postavio Europski sud. Pitanje je osobito zanimljivo u uvjetima očekivanog pristupa u punopravno članstvo u Europskoj uniji. Određivanje tijela koje je ovlašteno uputiti prethodno pitanje Europskom sudu u postupcima javne nabave bitno je praktično pitanje jer se na taj način određuje krug tijela koja su ovlaštena pokrenuti prethodni postupak pred Europskim sudom radi tumačenja i primjene europskog prava. 1. Uvod
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo