Neke dvojbe oko prijenosa koncesije u lukama otvorenim za javni promet

Časopis: Pravo i porezi - 11.2011
Članak:
Neke dvojbe oko prijenosa koncesije u lukama otvorenim za javni promet
Stranica:
79.
Autor/i:
Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovome se članku upućuje na postojanje sukoba posebnog i općeg zakona te na određene pravne dvojbe oko prijenosa koncesije u slučaju stečaja društva koje obavlja djelatnost u lučkim područjima i ima velika ulaganja na pomorskom dobru.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo