RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslovanje u Europskoj uniji Neovisno o tome na koji se natječaj za bespovratna sredstva prijavitelj projektnog prijedloga javlja, bilo na domaći natječaj u pretpristupnom programu IPA ili pak na neki od programa Europske unije u Bruxelles, postoje neki uobičajeni elementi koje svaki projekt treba imati. Naravno, svaki će natječaj propisati ciljeve i prioritete projekata, pokazatelje mjerenja uspjeha programa, a ponekad i ciljne skupine koje prijavitelji trebaju obuhvatiti svojim projektima. Svaki će natječaj također imati specifični skup kriterija za odabir projekata, no područja koja se ocjenjuju po svojoj su logici obično slična u svakom natječaju. Osim kriterija u natječaju, svaki prijavitelj projekta također mora imati određene kapacitete za provedbu projekata.

1. Kakve ideje prolaze na EU-natječajima
2. Mogućnosti u programu IPA
3. Kakav prijavitelj mora biti da bi mogao postati korisnik bespovratnih sredstava
4. Što svaki projektni prijedlog treba imati da bi mogao proći na natječaju
5. Kriteriji za ocjenjivanje projektnih prijedloga
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)