Obvezni knjigovodstveni sustav u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2011
Članak:
Obvezni knjigovodstveni sustav u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
36.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U 2011. nije mijenjan računovodstveni okvir u sustavu neprofitnog računovodstva. Stoga sve neprofitne organizacije trebaju istekom izvještajne 2011. provesti provjeru svog obveznog knjigovodstvenog sustava koji će se primjenjivati za izvještajnu 2012. Naime, ova se provjera treba provesti protekom kalendarske godine. Nakon provjere neprofitne će organizacije znati izabrati za tekuću kalendarsku godinu jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo. Pri provjeri se trebaju poštovati parametri i granične svote koje su uređene računovodstvenim propisom. U sadržaju članka opisan je postupak odabira svog obveznog računovodstvenog sustava, tj. jednostavno ili dvostavno računovodstvo neprofitne organizacije.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo