Temeljne porezne postavke za neprofitne organizacije

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2011
Članak:
Temeljne porezne postavke za neprofitne organizacije
Stranica:
45.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Porezni je sustav načelno jednako postavljen za sve subjekte koji u njemu rade. No, neke skupine subjekata s obzirom na osobitosti njihova rada u nekim od temeljnih poreznih sustava Republike Hrvatske imaju položaj različit od temeljnih postavaka poreznog sustava. U te se skupine svakako ubraja i skupina koja se zajedničkim imenom naziva: neprofitne organizacije. Unutar toga imena postoji i zamjetan broj pod skupina. S obzirom na to da se osobe koje se mogu ubrojiti u neprofitne organizacije ne mogu prepoznati pod zajedničkim imenom pod koji se okvirno svrstavaju. Svaku od podskupina treba zasebno promotriti u svakom od poreznih sustava. Ovim se člankom daju temeljne odrednice za načelno svrstavanje neprofitnih organizacija u sustavu oporezivanja porezom na dohodak, porezom na dobitak i porezom na dodanu vrijednost.
Hashtags:
#Neprofitno, #Porezi