Neprofitne organizacije u temeljnim poreznim sustavima

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2012
Članak:
Neprofitne organizacije u temeljnim poreznim sustavima
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Neprofitne organizacije u temeljnim poreznim sustavima S obzirom na to da neprofitne organizacija mogu imati položaj u poreznim sustav nešto drukčiji nego je to svojstveno temeljnom uređenju toga poreznog sustava, bez obzira je li riječ o pitanju poreznog obveznika ili o poreznom opterećenju, potrebno je upozoriti na te posebnosti. Svaku od skupina neprofitnih organizacija treba zasebno promotriti u svakom od poreznih sustava budući da se one u načelu u poreznim sustavima ne navode pod imenom neprofitnih organizacija već prema njihovom statusnom pravu. Ovim se člankom njima daju temeljne odrednice za načelno svrstavanje neprofitnih organizacija u sustavu oporezivanja porezom na dohodak, porezom na dobitak i porezom na dodanu vrijednost.
Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Neprofitno, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Porezi