RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (dalje: Zakon) objavljen je u Narodnim novinama, br. 125., a stupio je na snagu 15. studenog 2011. Zakonom je omogućena kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave širem krugu subjekata, a ne, kao do sada, samo subjektima malog gospodarstva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)