RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 Zbog raznih specifičnosti ponekad je nejasno tko su zaposleni u javnom sektoru, te koje propise treba primijeniti pri određivanju plaće i ostalih materijalnih prava. Uz javne službenike i namještenike, državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi pod zaposlenima u javnom sektoru podrazumijevaju se i državni dužnosnici, pravosudni dužnosnici i lokalni dužnosnici. U ovom se članku daje prikaz propisa koji uređuju plaće u javnom sektoru.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)