Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012.godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2012
Članak:
Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012.godinu
Stranica:
5.
Autor/i:
Ivona CINDRIĆ, dipl. iur.
Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Nakon razdoblja privremenog financiranja, prije isteka roka do kojeg se moglo primjenjivati privremeno financiranje, donesen je Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu. Usporedno s njime, kako je to i predviđeno Zakonom o proračunu, donesen je i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu. S obzirom na to da se takvom vrstom zakona uređuju pravci provođenja aktivnosti koje su potpora realizaciji državnog proračuna za odgovarajuću godinu, ovim se člankom ukazuje na neke od njih, s posebnim osvrtom na razlike u odnosu na istovrsni zakon koji se primjenjivao za 2011. godinu.

1. Uvod
2. Izvršavanje državnog proračuna
3. Upravljanje državnom imovinom
4. Poticajne mjere u gospodarstvu
5. Korištenje namjenskih prihoda i primitaka
6. Korištenje vlastitih prihoda
7. Odgoda i obročna otplata duga te prodaja, otpis i djelomičan otpis potraživanja
8. Naplata proračunskih prihoda

Hashtags:
#JavneFinancije, #Proračunsko