Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2012
Članak:
Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom
Stranica:
10.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Pregovarački postupak javne nabave jedan je od češće korištenih postupaka javne nabave. Da bi se taj postupak koji ima svoje dvije podvrste mogao primijeniti, moraju biti stvoreni odgovarajući preduvjeti i mora se provoditi na odgovarajući način. Iako je ukupno promatrajući pregovarački postupak javne nabave češći postupak javne nabave u sustavu javne nabave, pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom je u toj cjelini znatno manje zastupljen od pregovaračkog postupka bez prethodne objave. U ovom se članku obrađuje pregovarački postupak s prethodnom objavom dok je u RRiF-u br. 3/12. obrađen pregovarački postupak bez prethodne objave.

1. Uvod
2. Kada se provodi pregovarački postupak s prethodnom objavom
3. Sadržaj pojmova nepravilne, neprihvatljive i neprikladne ponude
4. Provedba postupka u više faza

Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko