Tužba protiv poreznog akta po novom Zakonu o upravnim sporovima

Časopis: Pravo i porezi - 4.2012
Članak:
Tužba protiv poreznog akta po novom Zakonu o upravnim sporovima
Stranica:
7.
Autor/i:
Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U sklopu potpuno novog uređenja upravnog spora u RH, autor u članku izlaže osnovna važeća pravila koja se odnose na zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka ako je poreznim aktom kojim se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa povrijeđeno neko od navedenih prava.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo