Hrvatski Zakon o mirenju iz 2011. – doprinos alternativnom rješavanju privatnopravnih sporova

Časopis: Pravo i porezi - 4.2012
Članak:
Hrvatski Zakon o mirenju iz 2011. – doprinos alternativnom rješavanju privatnopravnih sporova
Stranica:
34.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Sažetak:
Autor u ovome članku na transparentan, zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja vezana za doprinos alternativnom rješavanju privatnopravnih sporova utemeljen na Zakonu o mirenju. Taj je zakon donesen radi olakšavanja pristupa mirenju kao odgovarajućem postupku rješavanja sporova, osiguranja raspoloživosti mirenja, jačanja svijesti o mirenju kroz poticanje primjene mirenja te osiguranja uravnoteženog odnosa između mirenja i sudskog postupka, što je utvrđeno, mutatis mutandis, i u čl. 1. st. 1. Direktive 2008/52/EC Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima.
Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #PravoEU