Posebne vrste javnih nabava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2012
Članak:
Posebne vrste javnih nabava
Stranica:
46.
Autor/i:
Tino BEGO , dipl. iur.
Sažetak:
Nabava za potrebe obrane i sigurnosti i za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništva kao posebne vrste javnih nabava načelno su uređene novim Zakonom o javnoj nabavi. Na ugovore koje sklapaju naručitelji u posebnim nabavama primjenjuje se Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti i Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu. Autor u ovome članku detaljno iznosi uvjete i postupke sklapanja ugovora i izdavanja narudžbenica u posebnim nabavama.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo