RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovom članku, kroz kritičku analizu i komentar jedne sudske odluke, prikazuje problem pasivne legitimacije upravitelja zgrade, a u tom kontekstu i njegov pravni položaj u odnosu na zajedničku pričuvu kao imovinu svih suvlasnika zgrade.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)