Sportska arbitraža

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
Sportska arbitraža
Stranica:
52.
Autor/i:
Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra pitanja koja se odnose na sportsku arbitražu kao mirnog načina rješavanja sporova, odnosno njezine bitne elemente, iznoseći pritom i stanovita praktična rješenja.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #Pravo