Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (III.)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (III.)
Stranica:
56.
Autor/i:
Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Sažetak:
U časopisu Pravo i porezi, br. 6. - 8., dan je prikaz odluka u okviru početne prakse Upravnog suda u Rijeci. U ovome broju časopisa autor nastavlja sa sažetim prikazom dijela presuda navedenog Suda. U ovom dijelu prikaza izbor obuhvaća presude relevantne za upravna područja primitka u hrvatsko državljanstvo, javne nabave, ozljeda na radu, izbora u znanstveno zvanje te poreznog statusa obrta/obrtnika. Jednako se tako, na primjeru osporavanja odluke o izuzeću suca u parničnom postupku od strane izuzetog suca, daje prikaz rješenja o odbacivanju tužbe jer ne postoje pretpostavke za vođenje upravnog spora. 1.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo