Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika
Stranica:
62.
Autor/i:
Dr. sc. Damir JURAS , dipl. iur.
Sažetak:
Autor u članku daje definiciju instituta zastare i obrazloženje njegova postojanja, a zatim upućuje na razliku subjektivnog (relativnog) i objektivnog (apsolutnog) roka u kojem se protiv državnog službenika može pokrenuti i voditi disciplinski postupak. Nakon povijesnog i komparativnog prikaza instituta zastare, autor zaključuje da je zakonodavac u RH propisao dostatne rokove za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka te predlaže razmotriti mogućnost da se kod povreda službene dužnosti s obilježjem kaznenog djela rok za pokretanje disciplinskog postupka produlji na vrijeme propisano za pokretanje kaznenog postupka (za konkretno kazneno djelo) te da se za određene slučajeve normira zastoj zastarijevanja.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo