Odgođena porezna imovina i privremeno porezno nepriznati troškovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Odgođena porezna imovina i privremeno porezno nepriznati troškovi
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

Odgođena porezna imovina rezultat je primjene računovodstva nastanka događaja koji zahtijeva priznavanje troškova kada je događaj nastao, a s druge strane poreznih propisa koji neke događaje priznaju ne kada su se stvarno dogodili nego kada su se ispunili određeni propisani uvjeti. Primjerice, vrijednosno usklađenje zaliha ne priznaje se kad su zalihe vrijednosno usklađene nego kada su prodane, uporabljene i sl. Odgođena porezna imovina može se priznati samo za privremene razlike, tj. one koje se priznaju u računovodstvenom smislu u jednom, a u poreznom u drugom razdoblju. Takozvane stalne razlike nemaju za posljedicu odgođenu poreznu imovinu.

1. Definicije i nastanak odgođene porezne imovine
2. Odgođena porezna imovina kao posljedica porezno nepriznate amortizacije
3. Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine – porezno nepriznati troškovi i odgođeni porezi
4. Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala te odgođena porezna imovina
5. Porezno nepriznata rezerviranja za štetne ugovore i odgođena porezna imovina
6. Računovodstveni i porezni gubitak i odgođena porezna imovina
7. Zaključak  

Hashtags:
#Računovodstvo