Obračunani prihodi i odbitak PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Obračunani prihodi i odbitak PDV-a
Stranica:
70.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  • Proračunsko računovodstvo

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja: 1. OBRAČUNANIH PRIHODA i 2. PRAVA NA ODBITAK PDV-a. Pri iskazivanju obračunanih prihoda potrebno je sagledati razdoblje kojem oni pripadaju. Ako oni ne pripadaju odgovarajućem obračunskom razdoblju, potrebno ih je odgoditi. Pravo na odbitak pretporeza kod obveznika poreza na dodanu vrijednost povezano je s ispunjenjem određenih pretpostavki. Ako one nisu ispunjene, iako se priznaje rashod, ne može se priznati pravo na odbitak PDV-a. Tome moraju biti prilagođena knjiženja. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10. i 31/11.- isprav., dalje: Pravilnik o proračunskom računovodstvu).

1. Obračunani prihodi
2. Pravo na odbitak pretporeza 

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo