Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Vrijednost dugotrajne imovine postupno se smanjuje i na toj joj se osnovi smanjuje nabavna/procijenjena vrijednost. Neprofitne organizacije obvezne su, u skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, provoditi obračun amortizacije odnosno otpis (ispravak) vrijednosti dugotrajne imovine tijekom korisnog vijeka uporabe na temelju popisa stopa amortizacije koji je sastavni dio Uredbe. O čemu sve neprofitne pravne osobe moraju voditi brigu pri obračunu amortizacije odnosno ispravku vrijednosti dugotrajne imovine, pročitajte u nastavku članka.

1. Dugotrajna imovina
2. Amortizacija ili ispravak vrijednosti
3. Donacije povezane s dugotrajnom nefinacijskom imovinom 

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo