Prihodi od članarina kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Prihodi od članarina kod neprofitnih organizacija
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Članarina i članski doprinosi predstavljaju uobičajeni prihod kod neprofitnih organizacija koji se ostvaruje od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitnih organizacija. Članovi neprofitne organizacije najčešće, u skladu sa statutom ili drugim internim aktima, mjesečno uplaćuju članarinu ili članske doprinose prema određenim kriterijima kako bi na taj način potpomogli ostvarivanju općekorisnih aktivnosti zbog kojih su te neprofitne organizacije i osnovane. U prošlom broju RRiF-a 10/12., na str. 62. rubrika: Računovodstvo neprofitnih organizacija, u članku Stjecanje nekretnina kod neprofitnih organizacija, pogrešno su objavljeni neki podatci u primjeru 1. stoga ih ovim putem ispravljamo. U nastavku se u cijelosti daje ispravljeni tekst.

1. Prihodi od članarine i članskih doprinosa
2. Stjecanje nekretnine kod neprofitne organizacije koja nije obveznik PDV-a 

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo