Financijske implikacije novog Zakona i Uredbe o javno-privatnom partnerstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Financijske implikacije novog Zakona i Uredbe o javno-privatnom partnerstvu
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Damir Jurčić
Sažetak:

O novom Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (ZJPP) pisali smo s pravnog motrišta u prošlom broju časopisa RRiF. U međuvremenu je Vlada donijela i Uredbu o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Uredba). Tim su propisima stvorene pretpostavke uređenog tržišta JPP-a u RH. Pod uređenim tržištem podrazumijeva se transparentan proces pripreme, ocjene i odobravanja, nabave te provedbe projekata. S druge strane, na uređenom tržištu transparentno moraju biti iskazani i kriteriji na temelju kojih se projekti pripremaju i odobravaju, odnosno, kriteriji na temelju kojih se sklopljeni JPP mijenjaju. To je pretežito uređeno Uredbom. U ovom će se članku opisati proces postupanja s projektima JPP-a te upozoriti na pojedine ekonomske i financijske značajke projekata JPP-a.

1. Proces isporuke javnih građevina i usluga po ZJPP-u
2. Kada je JPP opravdana opcija isporuke?
3. Organizacija financiranja projekata JPP-a
4. Plaćanja u projektima JPP-a
5. Otvorena pitanja
6. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije