RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U 2012. nije mijenjan računovodstveni okvir u sustavu neprofitnog računovodstva. Stoga sve neprofitne organizacije, ako se neće zbiti promjene koji bi se odnosile na ovu obvezu, trebaju istekom izvještajne 2012 provesti provjeru svoga obveznog knjigovodstvenog sustava koji će se primjenjivati za izvještajnu 2013. Ova se provjera treba provesti protekom svake kalendarske godine kako bi se provele odredbe odgovarajućih propisa. Nakon provjere neprofitne će organizacije znati rabe li za tekuću kalendarsku godinu jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo. Pri provjeri se trebaju poštovati parametri i granične svote koje su uređene računovodstvenim propisom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)