RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Isporuke dobara i usluga određenog dijela neprofitnih organizacija oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, a dio neprofitnih pravnih osoba, uz ispunjenje određenih kriterija, načelno podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost kada obavlja isporuke dobara i usluga. Neprofitne organizacije koje ostvaruju prihode od obavljanja određenih usluga u ugostiteljstvu i turizmu te od prodaje svojih proizvoda i usluga stječu poduzetničke prihode. Više o tome u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)