Promjene u okviru fiskalne odgovornosti

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2012
Članak:
Promjene u okviru fiskalne odgovornosti
Stranica:
97.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:
U rujnu 2012. na snagu su stupile i izmjene i dopune Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila koje se pojašnjavaju u ovom članku.
Hashtags:
#JavneFinancije, #Proračunsko