RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uz donošenje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013., donesen je i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. Uz uobičajena uređenja izvršavanja Državnog proračuna za prethodnu godinu, ovaj Zakon uvodi i neke novosti. Dio njih je oslonjen i na nedavne promjene Zakona o proračunu. U članku se daje sažetak odredaba o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013., uz poseban naglasak na promjene u odnosu na prethodno uređenje izvršavanja istovrsnog proračuna.

1. Uvod
2. Izvršavanje državnog proračuna
3. Upravljanje državnom imovinom
4. Poticajne mjere u gospodarstvu
5. Namjenski prihodi i primitci i vlastiti prihodi
6. Naplata proračunskih prihoda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)