RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zapljena po pristanku dužnika jest specifičan institut uređen kako prethodnim tako i novim Ovršnim zakonom koji služi kao dobrovoljni instrument osiguranja novčane tražbine dužnika. S obzirom na učestalu primjenu tog instituta u praksi i njegovu aktualnost, ovaj se institut detaljnije razmatra u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)