RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
  • Članak:Posebnosti obračuna proizvodnje
  • Stranica:85.
  • Autor/i:Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Sažetak:

U članku se upućuje na važnost vrednovanja i obračunavanja proizvoda prema MRS-u 2 i HSFI-a 10. Raspored općih troškova proizvodnje na nositelje troška (proizvod, seriju i sl.) je bitan faktor u vrednovanju gotovih proizvoda. Zakon o računovodstvu određuje koje će standarde u obračunu proizvodnje primijeniti pojedini proizvodni poduzetnik te koje će financijske izvještaje sastaviti, no o tome su dani detaljni naputci u našem časopisu RRiF, br. 1/13. Za proizvodnju su potrebni materijalni, ljudski i novčani resursi, a obračunski postupci utvrđivanja učinaka mogu biti vrlo složeni. Neka stajališta obračuna proizvodnje objašnjavamo u ovom članku.

1. Priznavanje troškova proizvodnje
2. Mjesta troška
3. Obračun proizvodnje
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)