RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Tijekom 2012. u nekoliko smo brojeva časopisa RRiF pisali o specifičnostima pojedinih vrsta poljoprivredne proizvodnje (proizvodnji cvijeća, povrća, uzgoju i tovu svinja i sl.). U ovom članku autorica objašnjava općenita postupanja pri utvrđivanju vrijednosti dugotrajne i kratkotrajne biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda na datum bilance i definira troškove koji se mogu uključiti u vrijednost biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda. Uz to obrazlaže i praćenje državnih potpora koje predstavljaju bitan element očuvanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

1. Uvod
2. Priznavanje i utvrđivanje vrijednosti kratkotrajne biološke imovine
3. Priznavanje i utvrđivanje vrijednosti dugotrajne biološke imovine
4. Evidentiranje državnih potpora
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)