Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - ožujak 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - ožujak 2013.
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Neprofitne organizacije koje vode dvostavno knjigovodstvo moraju, u načelu, za razdoblje siječanj - ožujak 2013. sastaviti i samo FINI dostaviti Obrazac S-PR-RAS-NPF. Prema odredbama propisa, on se sastavlja i dostavlja najkasnije 20 dana po proteku izvještajnog razdoblja. No, s obzirom na to da je tog datuma subota, Obrazac za 2013. treba dostaviti do ponedjeljka, 22. travnja 2013. Temelj za popunjavanje Obrasca su podatci iskazani na knjigovodstvenim računima glavne knjige. Samo neki podatci koji se iskazuju u Obrascu S-PR-RAS-NPF se ne preuzimaju izravno iz glavne knjige. Riječ je o skupini statističkih podataka. Ne postoje razlike pri sastavljanju Obrasca S-PR-RAS-NPF u odnosu na istovrsni izvještaj koji se dostavio za 2012.

1. Uvod
2. Jednostavno/dvostavno knjigovodstvo
3. Obrazac S-PR-RAS-NPF

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo