Posebni oblici primljenih donacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Posebni oblici primljenih donacija
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja: 1. POVRAT PRIMLJENE DONACIJE ZA PROJEKTE i 2. PRIMLJENA NA DAR DUGOTRAJNA NEMATERIJALNE IMOVINA KOJA SE AMORTIZIRA. To su posebni oblici donacija jer je njihovo uključivanje u prihode povezano s rashodima koji ih prate. Pri povratu primljene donacije za projekte za dio koji nije bio odobren kao prihod izvještajnog razdoblja nego samo kao odgođeni prihod, iskazuje se samo obveza za povrat, a ako se vraćaju već utrošena sredstva, iskazuje se rashod. Ako uz darovanu dugotrajnu imovinu koja se amortizira nastaju i rashodi koji su neraskidivo vezani za njezino stavljanje u uporabu, trebali bi se pripisati vrijednosti imovine. Tada je potrebno utvrditi svotu za koju se ne smije zaduživati račun odgođenih prihoda, odnosno onaj dio amortizacije koji nema izvor u vrijednosti dara. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08. i 7/09., dalje: Uredba).

1. Povrat primljene donacije za projekte
2. Primljena na dar dugotrajna nematerijalna imovina koja se amortizira

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo