Novosti u Stečajnom zakonu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Novosti u Stečajnom zakonu
Stranica:
118.
Autor/i:
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U prvoj polovini prosinca 2012. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona kojim se namjeravalo uskladiti Stečajni zakon s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te je, između ostaloga, pokušano prevladati probleme uočene u dosadašnjoj primjeni Stečajnog zakona. Detaljnije o ovom aktualnom propisu pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. O izmjenama i dopunama Stečajnog zakona
3. Promjene vezane za stečajne razloge
4. Pokretanje stečajnog postupka – prikaz novosti
5. Sažete napomene uz još neka bitna pitanja iz ZIDSZ-a
6. Porezna i računovodstvena motrišta u odnosu na ZIDSZ
7. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije, #Pravo, #StečajnoPravo