Carinska tarifna izuzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Carinska tarifna izuzeća
Stranica:
130.
Autor/i:
Autori: Željka KRALJ , dipl. oec.
Tina PETER
Sažetak:

S danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska će postati dio zajedničkog tržišta i carinske unije. Zajedničko tržište podrazumijeva slobodu kretanja roba, zajedničku trgovinsku politiku i zajedničku agrarnu politiku, dok carinska unija podrazumijeva zajedničke carinske propise i bescarinsku trgovinu između zemalja članica. Pristupanjem neke države Europskoj uniji, prihodi od carine postaju zajedničkim prihodima EU, nacionalni carinski propisi i drugo zakonodavstvo u dijelu kojim se uređuje trgovina s trećim zemljama prestaju vrijediti, a počinje izravna primjena zajedničkih propisa EU.

1. Uvod
2. Zakonski okvir
3. Tarifna izuzeća
4. Zaključak

Hashtags:
#Carine, #PoslovanjeInozemstvo