Gospodarska kretanja u RH i EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU
Stranica:
194.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
1. Pregled kretanja gospodarstva
2. Cijene u RH i EU
3. Proizvođačke cijene industrije RH i EU1)
4. Industrijska proizvodnja
5. Vanjskotrgovinska razmjena
6. Trgovina na malo
7. Turizam
8. Plaće
9. Likvidnost i insolventnost
10. Zaposlenost i nezaposlenost
Hashtags: