Otpis obveza s računovodstvenog i poreznog motrišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Otpis obveza s računovodstvenog i poreznog motrišta
Stranica:
17.
Autor/i:
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Zastarjele obveze prema dobavljačima i kreditorima potrebno je otpisati u korist prihoda kako bi financijski izvještaji bili realni i objektivni. Međutim, ponekad do otpisa obveze može doći i prije nastupa zastare, a jednako se tako određene obveze ne moraju nužno otpisati u korist prihoda već je moguće pretvoriti ih u pričuve ili u temeljni kapital. O čemu pritom valja voditi brigu te kakav je računovodstveni i porezni položaj otpisa obveza, pročitajte u nastavku članka.
1. Priznavanje obveza u računovodstvu
2. Računovodstveno postupanje sa zastarjelim obvezama
3. Računovodstveno postupanje s obvezama kojih se vjerovnik sporazumno odrekao
4. Kapitalne pričuve nastale iz obveza prema članu društva
5. Pretvaranje obveze u udjel – kapital društva
6. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo