Računovodstveno i porezno motrište povezanih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište povezanih društava
Stranica:
30.
Autor/i:
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U redovnom poslovanju mnoga društva često obavljaju poslovne transakcije s povezanim društvima. Te se transakcije uglavnom odnose na stjecanje udjela i dionica, primanje i davanje zajmova, isporuke dobara i usluga i sl. Autorica u članku obrazlaže pojam povezanih društava prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, računovodstvenim standardima i poreznim propisima. Uz to daje primjere računovodstvenog praćenja transakcija između povezanih društava koja se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi u skladu s računovodstvenim standardima te definira porezno motrište davanja i primanja zajmova između povezanih društava prema odredbama Zakona o porezu na dobit.
1. Uvod
2. Povezana društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima
3. Povezana društva prema zahtjevima računovodstvenih standarda
4. Povezana društva prema odredbama poreznih propisa
5. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo