Otpis potraživanja kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Otpis potraživanja kod neprofitnih organizacija
Stranica:
48.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Ako je potraživanje od kupaca, nakon isteka dospijeća plaćanja u cijelosti prijeporno, odnosno ako postoji nesigurnost naplate, bilo bi prikladno da neprofitna organizacija takvo potraživanje vrijednosno uskladi tako da ispravi vrijednost potraživanja uz priznavanje rashoda.

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo