Analiza odstupanja od fleksibilnog budžeta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Analiza odstupanja od fleksibilnog budžeta
Stranica:
93.
Autor/i:
Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom članku autor razmatra načine izračuna odstupanja ostvarenih rezultata od budžetiranih, posebno kada je riječ o fleksibilnom budžetu. Izračunana odstupanja mogu priskrbiti upravi centra odgovornosti ili cjelokupnoj tvrtki bitne informacije o mogućoj većoj potrošnji od planirane te uzrocima odstupanja od predviđenih kretanja.
1. Uvod
2. Svrha fleksibilnog budžetiranja
3. Analiza odstupanja
4. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije