RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uredba o načinu izrade i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Nar. nov., br. 10/12.), kao provedbeni propis Zakona, uređuje način izrade, sadržaj dokumentacije za nadmetanje, postupanje s dokumentacijom te način određivanja minimalnih razina sposobnosti.
8 Autorica u ovom članku, kroz praktičan primjer izrade dokumentacije u otvorenom postupku javne nabave, upućuje na zakonske i podzakonske odredbe kojima se uređuje ovo područje javne nabave u jednom od postupaka javne nabave – otvorenom postupku.
1. Sadržaj dokumentacije za nadmetanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)